Locatie van Sportpark de Verbinding, Nijenhuislaan 2 te Zwolle