Joost Rengers

Omgevingsvisie Zwolle, mijn Zwolle van morgen

Inleiding

Zwolle werkt aan haar toekomstbeeld voor de fysieke leefomgeving voor 2030 en daarna. In de Omgevingsvisie leggen we dat beeld vast. In 2017 presenteerden wij reeds de  ambities, in deel 1 van de Omgevingsvisie. Een vertaling naar wat deze ambities betekenen in ruimtelijke zin, voor Zwolle, vindt nu plaats. Gezondheid, sport, groen zijn belangrijke thema’s in de Omgevingsvisie, zeker in samenhang met andere ontwikkelingen zoals de invulling van de opgaven voor nieuwe woningen en voor de aanpassingen aan klimaatverandering. Hoe we dat doen komt aan de orde in de presentatie. Daarbij is uiteraard ruimte voor uw gedachten en ideeën.

Achtergrondinformatie
Joost Rengers is projectleider bij de gemeente Zwolle, een tijdelijke rol die hij in deeltijd invult.  Samen met een team vanuit de organisatie werkt hij aan de Omgevingsvisie van Zwolle. Hij heeft een achtergrond in gebiedsontwikkeling en waterbeheer.