Ochtend

Initiatieven
Moestuin, groen schoolplein, blotevoetenpad, kinderboerderij en Stadshoeve
De Stadshoeve is een verzelfstandigde vrijwilligersorganisatie met een ondernemend karakter. In haar tweejarig bestaan ontwikkelde zij een nieuwe dynamiek. De organisatie staat dicht bij de wijkbewoners en vormt samen met hen nieuwe netwerken met overheden, bedrijven, wetenschap, onderwijs en maatschappelijke organisaties. Vanuit onze “kraamkamer-filosofie” worden lokale, regionale en landelijke duurzame ontwikkelingen op het gebied van energie, klimaat, circulaire economie, gezonde voeding en biodiversiteit ondersteund. We ervaren breed maatschappelijke veranderingen in de leefomgeving die op elkaar inwerken en elkaar versterken. Daarom is de Stadshoeve continu in beweging.
Inspiratiesessies
Keuze: Toolkit Natuurbeleving
De buitenruimte fungeert steeds vaker als podium voor recreërende en sportieve mensen. De frequentie waarmee we naar buitengaan en (in groepjes) activiteiten ondernemen is de laatste jaren enorm toegenomen.
Tegelijkertijd zien we dat de motieven om naar buiten te gaan heel divers zijn. De beleving van natuur is ook heel divers. Waar de een rustig een ommetje maakt op een begaanbaar pad (rustzoeker), wil de andere het liefst meerdaagse tracks lopen dwars door de natuur (avontuurzoeker). Ook qua voorzieningen is het spectrum aan wensen en voorkeuren erg divers. In de workshop krijgt u inzicht in het profiel van de zeven recreanttypen oftewel leefstijlen en ook in hun voorkeuren en motieven om de natuur in te gaan (op basis van een Toolkit Natuurbeleving).
Tevens verkennen we met u de wens om voorzieningen in de buitenruimte op het gebied van sport en bewegen beter af te stemmen op de wensen van de verschillende recreanten. En hoe dat beter zou kunnen, we geven hiervoor enkele inspirerende voorbeelden, waarbij we inwonersprofielen in gemeenten in Overijssel koppelen aan voorzieningen die zij aantrekkelijk vinden.
Klik hier voor meer achtergrondinformatie over de sprekers.
Keuze: Bewegen en natuur 3 pitchesTijdens deze inspiratiesessie worden in 3 pitches recente ontwikkelingen en inspirerende initiatieven in relatie tot natuur en bewegen gepresenteerd.
 1. Gezamenlijk gebruik van parken en bossen.
Als kind hoor je het vaak als eerste als je het bos in wilde rennen: blijf op de paden. Of het nu was omdat je je nieuwe broek aan had en zo nog bij oma op de thee moest, of omdat je ouders de beste intentie hadden en werkelijk dachten dat de natuur beschadigd zou worden door een kinderspel. Zelf had ik het geluk dat ik van mijn ouders eigenlijk alles mocht, wilde ik de wandeling rond het kwakjeswater van Oostvoorne nu met een springtouw lopen of in mijn oud Pools leger uniform ze vonden het prima als ik het leuk had genoten ze er van, net zo veel als van de kolonie aalscholvers die hun veren aan het drogen waren. Toen ik naar de bosbouwschool ging verheugde ik me op het vak ‘Natuur is leuk’. Al snel kwam ik erachter dat dit vak niet bestond. Het leek wel of ik moest leren dat natuur helemaal niet leuk mocht zijn. Eenmaal bij de gemeente in dienst als meewerkend voorman, mocht ik me gaan richten op de reality stad en natuur. En vaak is mensen laten ervaren hoe leuk natuur is, al zoveel waard. Arnhem zet de waarden serieus in voor de hele stad.
Klik hier voor meer achtergrondinformatie over de spreker.

2. Het voedselbos.
Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt –  al dan niet als gevolg van psychische problemen – kunnen waarde toevoegen aan de maatschappij. De Dimence Groep ontwikkelt een programma waarmee we zoveel mogelijk van deze mensen uitzicht op een betaalde baan willen bieden. Dit gaan we doen middels een voedselbos in de gemeente Deventer. Een voedselbos is een beleefbaar en divers bos waar voedsel wordt geproduceerd en natuur volop zijn gang kan gaan. Een voedselbos biedt een prettige groene werkomgeving voor mensen om talenten en vaardigheden te ontdekken en ontwikkelen. Denk aan het ontwerpen, oogsten en distribueren van voedsel naar bedrijven en horeca.
Klik hier voor meer achtergrondinformatie over de spreker.

3. Natuurbeleving in Overijssel.
Natuur en landschap in Overijssel is zeer belangrijk voor inwoners van de provincie. Men is op dit moment zeer tevreden met de kwaliteit van de natuur en het landschap. Water en bos zijn het kenmerkendst voor natuur en landschap in Overijssel. Verschillende typen natuur en landschap zijn volgens inwoners ook in voldoende mate aanwezig. Juist die gevarieerdheid in natuur en landschap maakt Overijssel een aantrekkelijke provincie voor haar inwoners. Zowel natuur waarin gerecreëerd kan worden als de meer ongerepte natuur is belangrijk voor mensen.
Overijsselaars maken dan ook veelvuldig gebruik van de alledaagse natuur (bijvoorbeeld vrij toegankelijke natuur dichtbij huis), maar bezoeken ook regelmatig bijzondere natuur (bijvoorbeeld natuurgebieden met zeldzame planten en dieren).
Wat doet de provincie zoal om de kwaliteit en diversiteit van natuur en landschap in Overijssel op niveau te houden?
Klik hier voor meer achtergrondinformatie over de spreker.

Middag

Initiatieven
Moestuin, groen schoolplein, blotevoetenpad, kinderboerderij en Stadshoeve
De Stadshoeve is een verzelfstandigde vrijwilligersorganisatie met een ondernemend karakter. In haar tweejarig bestaan ontwikkelde zij een nieuwe dynamiek. De organisatie staat dicht bij de wijkbewoners en vormt samen met hen nieuwe netwerken met overheden, bedrijven, wetenschap, onderwijs en maatschappelijke organisaties. Vanuit onze “kraamkamer-filosofie” worden lokale, regionale en landelijke duurzame ontwikkelingen op het gebied van energie, klimaat, circulaire economie, gezonde voeding en biodiversiteit ondersteund. We ervaren breed maatschappelijke veranderingen in de leefomgeving die op elkaar inwerken en elkaar versterken. Daarom is de Stadshoeve continu in beweging.
Inspiratiesessies
Keuze: Mensen in hun natuurlijk waarde latenAls kind hoor je het vaak als eerste als je het bos in wilde rennen: blijf op de paden. Of het nu was omdat je je nieuwe broek aan had en zo nog bij oma op de thee moest, of omdat je ouders de beste intentie hadden en werkelijk dachten dat de natuur beschadigd zou worden door een kinderspel. Zelf had ik het geluk dat ik van mijn ouders eigenlijk alles mocht, wilde ik de wandeling rond het kwakjeswater van Oostvoorne nu met een springtouw lopen of in mijn oud Pools leger uniform ze vonden het prima als ik het leuk had genoten ze er van, net zo veel als van de kolonie aalscholvers die hun veren aan het drogen waren. Toen ik naar de bosbouwschool ging verheugde ik me op het vak ‘Natuur is leuk’. Al snel kwam ik erachter dat dit vak niet bestond. Het leek wel of ik moest leren dat natuur helemaal niet leuk mocht zijn. Eenmaal bij de gemeente in dienst als meewerkend voorman, mocht ik me gaan richten op de reality stad en natuur. En vaak is mensen laten ervaren hoe leuk natuur is, al zoveel waard. Arnhem zet de waarden serieus in voor de hele stad.
Klik hier voor meer achtergrondinformatie over de spreker.
Keuze: Bewegen en natuur 3 pitchesTijdens deze inspiratiesessie worden in 3 pitches recente ontwikkelingen en inspirerende initiatieven in relatie tot natuur en bewegen gepresenteerd.
 1. Natuur atelier.
In deze creatieve sessie onderzoeken we wat we kunnen willen als we met een vraagstuk aan de slag gaan. Bijvoorbeeld sport, gezondheid of klimaat. Natuur kan een uitkomst zijn in wat we doen. Letterlijk en figuurlijk. Hier gaan we mee aan de slag. Neem vooral een eigen vraagstuk mee. Bijvoorbeeld “hoe kan bewegen in stad x worden gestimuleerd?”. Of een andere meer praktische vraag. In de creatieve sessie gaan we onderzoeken hoe natuur/groen hier een uitkomst in/van kan zijn.
Klik hier voor meer achtergrondinformatie over de spreker.

2. Groen doet goed.
Er is steeds meer aandacht voor de rol van groen en natuur voor ons welzijn en onze gezondheid, niet alleen in de wetenschap, maar ook in de dagelijkse praktijk. In Overijssel worden al heel wat initiatieven genomen die groen, gezondheid en bewegen combineren. Peter Mol van IVN Overijssel neemt je mee langs een aantal van die initiatieven. Van Groene Lopers naar  Gezond Natuur Wandelen.
Klik hier voor meer achtergrondinformatie over de spreker.

3. Groene schoolplein.
2 jaar terug heeft de 7Sprong een start gemaakt om een masterplan te bedenken enerzijds om het plein te vergroenen, maar tevens de verbinding te zoeken met haar omgeving. Te denken valt aan de stadshoeve, zonnehuis, Level Z en de buurtbewoners. Door wijkbeheer stadshagen gemarkeerd als groen verbindend knooppunt voor de buurt. Betrokken partners, Arcadis, gemeente Zwolle, Partou, Ryan Hoekman, wijkbeheer, verkeer en groen stadshagen. Diverse gesprekken waren het vervolg.
Klik hier voor meer achtergrondinformatie over de spreker.