Het Voedselbos

Inleiding:

Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt –  al dan niet als gevolg van psychische problemen – kunnen waarde toevoegen aan de maatschappij. De Dimence Groep ontwikkelt een programma waarmee we zoveel mogelijk van deze mensen uitzicht op een betaalde baan willen bieden. Dit gaan we doen middels een voedselbos in de gemeente Deventer. Een voedselbos is een beleefbaar en divers bos waar voedsel wordt geproduceerd en natuur volop zijn gang kan gaan. Een voedselbos biedt een prettige groene werkomgeving voor mensen om talenten en vaardigheden te ontdekken en ontwikkelen. Denk aan het ontwerpen, oogsten en distribueren van voedsel naar bedrijven en horeca.

Website initiatiefnemer Impulz:
www.impulz.nl
Twitter: @impulz1
Website Natuur en Milieu Overijssel: www.natuurenmilieuoverijssel.nl