Natuurbeleving in Overijssel

Inleiding:

Natuur en landschap in Overijssel is zeer belangrijk voor inwoners van de provincie. Men is op dit moment zeer tevreden met de kwaliteit van de natuur en het landschap. Water en bos zijn het kenmerkendst voor natuur en landschap in Overijssel. Verschillende typen natuur en landschap zijn volgens inwoners ook in voldoende mate aanwezig. Juist die gevarieerdheid in natuur en landschap maakt Overijssel een aantrekkelijke provincie voor haar inwoners. Zowel natuur waarin gerecreëerd kan worden als de meer ongerepte natuur is belangrijk voor mensen.
Overijsselaars maken dan ook veelvuldig gebruik van de alledaagse natuur (bijvoorbeeld vrij toegankelijke natuur dichtbij huis), maar bezoeken ook regelmatig bijzondere natuur (bijvoorbeeld natuurgebieden met zeldzame planten en dieren).
Wat doet de provincie zoal om de kwaliteit en diversiteit van natuur en landschap in Overijssel op niveau te houden?
Tijdens deze pitch krijgt u hier meer informatie over.