De Stadshoeve

Bewegen om te overleven

Inleiding presentatie:
De Stadshoeve is een verzelfstandigde vrijwilligersorganisatie met een ondernemend karakter. In haar tweejarig bestaan ontwikkelde zij een nieuwe dynamiek. De organisatie staat dicht bij de wijkbewoners en vormt samen met hen nieuwe netwerken met overheden, bedrijven, wetenschap, onderwijs en maatschappelijke organisaties. Vanuit onze “kraamkamer-filosofie” worden lokale, regionale en landelijke duurzame ontwikkelingen op het gebied van energie, klimaat, circulaire economie, gezonde voeding en biodiversiteit ondersteund. We ervaren breed maatschappelijke veranderingen in de leefomgeving die op elkaar inwerken en elkaar versterken. Daarom is de Stadshoeve continu in beweging.

Achtergrond sprekers:
Martin Hendriksen: Voorzitter stichting de Stadshoeve tot augustus 2018
Jessica de Jonge: Voorzitter stichting de Stadshoeve

Website: www.parkdestadshoeve.nl1