Ochtend

Initiatieven
Goldensports
Sporten voor senioren (65+) onder professionele begeleiding is uitgegroeid tot een populaire activiteit in de wijk Stadshagen. Wekelijks komen er +/- 20 deelnemers naar het sportpark om hier met elkaar in beweging te komen. Tijdens elke training staan balans, lenigheid, kracht en sport & spel centraal. Deze 5 thema’s worden wekelijks ingevuld door middel van verschillende activiteiten/sporten. Naast het in beweging komen speelt ook het sociale aspect een grote rol. Het kopje koffie voor en na de training wordt als erg prettig en waardevol ervaren.
Goldensports zal aan jullie gepresenteerd worden langs de route.
RunspirationRunspiration richt zich op mensen die weinig tot niet bewegen en als gevolg daarvan gezondheidsklachten hebben. Door inzet van wandelen als middel streven we naar gedragsverandering die stand houdt. Gedrag moet veranderen in een gewoonte om te beklijven. Bij Runspiration maken we daarvoor gebruik van de componenten motivatie, focus, variatie, een uitdagend doel en plan en een omgeving met de juiste impulsen. Dit zijn componenten die eraan bijdragen dat het nieuwe gedrag wordt volgehouden. In deze presentatie zoomt Marian Freriks op een aantal componenten in, die ervoor zorgen dat Runspiration succesvol is in de gemeenten Hellendoorn en in het dorp Holten.
Inspiratiesessies
Hoe de omgeving ons gezond kan houden
Veel gezondheidsklachten, zoals hart- en vaatziekten, suikerziekte en versleten knieën, lijken onvermijdelijk maar ze komen vooral voort uit onze leefstijl. En die leefstijl wordt gedicteerd door de omgeving. De mismatch tussen onze ‘oude’ genen – onze evolutionaire erfenis – en de ‘moderne’ omgeving zorgt ervoor dat we geen weerstand kunnen bieden aan het bombardement van prikkels die ons verleiden tot ongezond gedrag. Daarom helpt gebieden en verbieden niet.
In zijn boek ‘Oud worden in de praktijk. Laat de omgeving het werk doen’ zet David van Bodegom uiteen hoe we door kleine aanpassingen in de omgeving: thuis, onderweg, op werk, school en in de wijk, makkelijker of zelfs onbewust gezondere keuzes maken.
Klik hier voor meer achtergrondinformatie over de spreker.

Middag

Initiatieven
Foodcamp
Tijdens de LekkerBoer Foodcamp kunnen kinderen samen met hun vader en/of moeder zich lekker uitleven tijdens de farm bootcamp. Ondertussen maken ze op verschillende manieren kennis met waar het eten vandaar komt, wat er allemaal voor nodig is tot het op je bordje terecht komt en hoeveel moeite dit eigenlijk kost. Dit is niet alleen in het belang van de kennismaking met deze producten, maar ook het stukje waardering krijgen voor je eten is een onderliggende gedachte. Ook de bootcamp, het in beweging komen, is hier een belangrijk onderdeel van. Het stukje bootcamp met natuurlijke elementen willen wij jullie laten zien/ervaren.
Beweegchallenge DiepenveenIn het dorp Diepenveen hebben we de Bootcamproute aangelegd! Naast deze bootcamproute zullen er nog 3 andere routes worden aangelegd:

  • De Draaiomsroute (startend vanaf onze praktijk voor clienten met een beperking)
  • De kidsroute (een route door het dorp om kinderen meer in beweging te krijgen op een speelse manier),
  • De historische route (een route startend vanaf het dorpshuis, waar mensen die geinteresseerd zijn in de geschiedenis van Diepenveen kunnen bewegen).

Door het aanleggen van de beweegroute kunnen we naast het stuk begeleiding vanuit de fysiotherapiepraktijk (de cliënten), ook de inwoners van het dorp en de toeristen meer kunnen stimuleren om te gaan bewegen op een leuke speelse manier. Mensen hebben vaak moeite met inschatten wat ze kunnen. Hierdoor wordt ook vaak de Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB) niet gehaald. Door het inzicht te vergroten van de afstanden kunnen mensen op een laagdrempelige manier starten met bewegen. Bewegen voor iedereen! Ook als je beperkt bent/wordt met je gezondheid. Hiervoor zullen in de toekomst rolstoelen geplaatst gaan worden, die uitgeleend kunnen worden.
Klik hier voor meer achtergrondinformatie over de spreker.

Inspiratiesessies
Keuze: Van zorg naar bewegenSlechts 45% van de Nederlandse bevolking voldoet aan de Beweegrichtlijn. Lichamelijke inactiviteit is zeer slecht. Je verliest niet alleen spiermassa, het leidt ook tot andere ongewenste veranderingen in o.a. het musculoskeletale, cardiovasculaire, respiratoire en cognitieve systeem. Tijdens een ziekenhuisopname beweegt meer dan 90% van de patiënten niet voldoende. Dit leidt tot vermijdbaar functieverlies en een toename van afhankelijkheid van anderen. Binnen het Deventer Ziekenhuis proberen we bewegen voor, tijdens en na een opname te stimuleren.
Klik hier voor meer achtergrondinformatie over de spreker.

In Raalte kunnen alle inwoners die weer/meer in beweging willen komen terecht voor een persoonlijk sportadviesgesprek bij de beweegmakelaar van Sportbedrijf Raalte. Sinds 2018 zorgt de Beweegmakelaar Brigit Trooster voor de verbinding van zorg naar bewegen. Brigit legt uit hoe dit in Raalte georganiseerd is en ze vertelt welke regionale partners hierbij een rol spelen. Hoe bereik je de zorgpartners en welke belemmeringen kwam ze tegen in de opstartfase? Ze vertelt over de gespreksmethodiek en deelt haar ervaringen over de beweegmotieven tijdens de gesprekken.
Klik hier voor meer achtergrondinformatie over de spreker.

Keuze: In beweging komen en blijvenIn deze workshop worden twee initiatieven gepresenteerd, waarbij specifieke doelgroepen worden gestimuleerd meer te bewegen en blijven te bewegen.
 1. Dagendoen!
Dag!enDoen! is een combinatie van een aanbod van activiteiten, gecombineerd met duurzaam flexibel vervoer. Mensen worden via een dagelijkse digitale activiteitenkalender van de eigen gemeente geënthousiasmeerd om deel te nemen aan het leven van alledag. Met iedere dag weer de vraag: GoedenDag! wat gaat u Doen! Vandaag?
Klik hier voor meer achtergrondinformatie over de spreker.

2. Kuier deur om meer uit het leven te halen!
Kuier deur richt zich op mensen die weinig tot niet bewegen en als gevolg daarvan gezondheidsklachten hebben. Door inzet van wandelen als middel streven we naar gedragsverandering die stand houdt. Gedrag moet veranderen in een gewoonte om te beklijven. Marian Freriks zoomt in haar presentatie in op een aantal componenten, die ervoor zorgen dat Kuier deur succesvol is in de gemeenten Hellendoorn en in het dorp Holten.
Klik hier voor meer achtergrondinformatie over de spreker.