Brigit Trooster

Vanuit de Zorg naar de Beweegmakelaar Raalte

Inleiding
In Raalte kunnen alle inwoners die weer/meer in beweging willen komen terecht voor een persoonlijk sportadviesgesprek bij de beweegmakelaar van Sportbedrijf Raalte. Sinds 2018 zorgt de Beweegmakelaar Brigit Trooster voor de verbinding van zorg naar bewegen. Brigit legt uit hoe dit in Raalte georganiseerd is en ze vertelt welke regionale partners hierbij een rol spelen. Hoe bereik je de zorgpartners en welke belemmeringen kwam ze tegen in de opstartfase? Ze vertelt over de gespreksmethodiek en deelt haar ervaringen over de beweegmotieven tijdens de gesprekken.

Achtergrond informatie
Brigit Trooster (55) is bijna 20 jaar actief als sportconsulent in Nijmegen en Raalte. Ze is verenigingsadviseur en coördineert meerdere sportstimuleringsprojecten. Als beweegmakelaar wil ze graag haar eigen enthousiasme over sporten en bewegen delen met iedereen. Een leven zonder sport(plezier) is voor haar ondenkbaar.

Website:
www.sportbedrijfraalte.nl
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/brigit-trooster-35764867/