Wouter Aalders

Beweegroute

Inleiding

In het dorp Diepenveen hebben we de Bootcamproute aangelegd! Naast deze bootcamproute zullen er nog 3 andere routes worden aangelegd:

  • De Draaiomsroute (startend vanaf onze praktijk voor clienten met een beperking)
  • De kidsroute (een route door het dorp om kinderen meer in beweging te krijgen op een speelse manier),
  • De historische route (een route startend vanaf het dorpshuis, waar mensen die geinteresseerd zijn in de geschiedenis van Diepenveen kunnen bewegen).

Door het aanleggen van de beweegroute kunnen we naast het stuk begeleiding vanuit de fysiotherapiepraktijk (de cliënten), ook de inwoners van het dorp en de toeristen meer kunnen stimuleren om te gaan bewegen op een leuke speelse manier. Mensen hebben vaak moeite met inschatten wat ze kunnen. Hierdoor wordt ook vaak de Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB) niet gehaald. Door het inzicht te vergroten van de afstanden kunnen mensen op een laagdrempelige manier starten met bewegen. Bewegen voor iedereen! Ook als je beperkt bent/wordt met je gezondheid. Hiervoor zullen in de toekomst rolstoelen geplaatst gaan worden, die uitgeleend kunnen worden.

Achtergrondinformatie
Wouter Aalders is Teamlid van het project: beweegroute Diepenveen, teamlid en maatschapslid van fysiotherapiepraktijk de Spil. Sinds 2000 is hij werkzaam als docent lichamelijke opvoeding (ALO) en altijd geïnteresseerd geweest om mensen in beweging te krijgen/houden. Sinds 2003 werkt hij als fysiotherapeut en vanaf 2010 als manueel therapeut.