Copyright

De intellectuele eigendomsrechten op alle teksten, beelden, geluiden en programmatuur van deze site zijn voorbehouden aan GO Overijssel.

De inhoud van deze site is bestemd voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Voor elk ander gebruik is vooraf toestemming van GO Overijssel vereist. Overname van informatie is uitsluitend toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming.

GO Overijssel heeft bij het gebruik van informatie en beeldmateriaal naar eer en geweten gehandeld met, indien noodzakelijk, toestemming van betrokkenen.

GO Overijssel aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan uit het bezoeken van deze site of uit het afgaan op informatie die op deze site wordt verstrekt.