Privacy Statement

Algemeen:
GO Overijssel vindt het van groot belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. In dit Privacy Statement willen we helder en transparant aangeven hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij houden ons in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee, dat wij in ieder geval:

  • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt;
  • de verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze nodig zijn;
  • passende technische en organisatorische maatregelen hebben getroffen om de gegevens te beschermen tegen oneigenlijk gebruik. Zo hebben wij op alle systemen een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid;
  • beslist geen gegevens van u verstrekken aan derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt bewaren, dan wel op grond van de wet is vereist;
  • een back-up maken van de persoonsgegevens, om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
  • uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Aanvullend t.b.v. de website:
Wijzelf maken gebruik van de informatie die via deze website wordt verzameld via Google Analytics, echter deze is nooit op persoonsgebonden gegevens terug te voeren. Deze informatie wordt gebruikt voor het optimaliseren van de website en deze aan uw voorkeuren aan te passen.
Door gebruik te maken van deze website stemt u in met het gebruik van cookies. Deze cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren functioneert, o.a. voor het opslaan van voorkeuren, het gewenste aantal te tonen zoekresultaten, het aanbieden van de mogelijkheid om uw inloggegevens op te slaan zodat u die niet telkens hoeft in te vullen als u wilt inloggen, het mogelijk maken om te reageren op artikelen, etc.

De website is voorzien van passende technische beveiligingsmaatregelen, zodat de gegevens die u bewust naar onze website stuurt, bijvoorbeeld door het invullen van het reactieformulier of via een bestelling in de webshop, beschermd zijn.

Door deze site te gebruiken verklaart u zich akkoord met de bepalingen van dit privacybeleid. Telkens als u informatie verstrekt via deze site stemt u in met het verzamelen en gebruik van die informatie in overeenstemming met dit privacybeleid.

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie.
Dit privacybeleid is voor het laatst gewijzigd op 29-07-2019.

Voor vragen over het privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen (o.a. verwijdering) van uw persoonsgegevens, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen:

GO Overijssel
Hogeland 10
8024 AZ  Zwolle
e-mail: info@go-overijssel.nl